Tjänster Om företaget Kontakt

Det finns inga produkter i varukorgen.

GDPR

A. Introduktion

 • Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

 • Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida. Du kan läsa mer om kakor här

B. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.

 • Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.

 • Information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress.

 • Information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress.

 • Information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster.

 • Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

 • Information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress.

 • Information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn och innehållet i dina inlägg.

 • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.

 • All annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

C. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • Att administrera vår hemsida och verksamhet.

 • Att anpassa vår hemsida åt dig.

 • Att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida.

 • Att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig.

 • Att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida.

 • Att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.

 • Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.

 • Att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet).

 • Att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen).

 • Att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida

 • Att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier

 • Annan användning

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

D. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag

 • I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden

 • För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)

 • Till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja

 • Till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

E. Internationell dataöverföring

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

 • Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy..

 • Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

 • Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

 • Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt E.

F. Bevarande av personlig information

 • Detta avsnitt F beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

G. Din personliga informations säkerhet

 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

 • Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

 • Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida sker genom tredjeparter och genom deras säkerhet.

G. Din personliga informations säkerhet

 • asdasdasdsad

 • asdasdasdsad

 • asdasdasdsad

G. Din personliga informations säkerhet

 • asdasdasdsad

 • asdasdasdsad

 • asdasdasdsad

G. Din personliga informations säkerhet

 • asdasdasdsad

 • asdasdasdsad

 • asdasdasdsad

G. Din personliga informations säkerhet

 • asdasdasdsad

 • asdasdasdsad

 • asdasdasdsad