Tjänster Om företaget Kontakt

Det finns inga produkter i varukorgen.

Om företaget

Jag har 30 års yrkeserfarenheter inom miljöområdet. De första femton åren jobbade jag som miljö-

och hälsoskyddsinspektör inom kommunal verksamhet.

1998 startade jag mitt konsultföretag och har snart 15 års erfarenhet av konsultarbete.

Är också sedan 2011 delägare i PRIO Miljö Sverige HB. Där är vi fler som jobbar med miljö och framför allt kemikalie-hantering.

2012 blev jag en personcertifierad miljörevisor enligt SIS! En av få i hela Sverige!